Top

garantie

Klachten:
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.
U kunt een klacht indienen via bovenstaande middelen (email of telefonisch).
U mag een klacht over een product, maar ook over de dienstverlening indienen!
Alle klachten worden bij ons gewoon beantwoord.

Garantie:
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van 1 jaar. Garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consumente er in alle redelijkheid van mag verwachten. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. 

Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten. 
Eigen risico bedraagt 20,- indien het product ter garantie hersteld / vervangen moet worden.

 

 

Let op:
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).
 
Herroepingsrecht
U heeft bij ons 14 dagen niet goed geld terug garantie, u geeft binnen 14 dagen bij ons aandat u zich wilt beroepen op uw herroepingsrecht, vervolgens kunt u het product retour sturen en dan zal uw aankoopbedrag na ontvangst binnen 14 werkdagen geretourneerd worden. (Exclusief verzendkosten).